ЛКК

ЛКК

ORANGE MEDICAL предлага обща ЛКК (лекарска консултативна комисия).

Общата ЛКК предоставя медицинска експертиза в редица случаи:

  • Продължение на отпуск при временна неработоспособност, когато неработоспособността продължава повече от 14 дни.
  • Подготовка на документи и насочване към ТЕЛК- професионално ориентиране и съвети за лица със специфични потребности.

Необходими документи за ЛКК:

  • копие на амбулаторен лист
  • копие на епикриза (ако има)
  • копие на последен болничен