Неврология

Неврология

Нервната система играе ключова роля във функционирането на нашето тяло. Затова неврологичните проблеми могат да имат разнообразни и сериозни последици за здравето на човека.

ORANGE MEDICAL предлага диагностика и лечение на различни неврологични заболявания:

  • диагностика и лечение на мигрени и главоболия
  • грижа за пациенти с епилепсия и други епизодични нарушения
  • лечение на неврологични заболявания като Паркинсонова болест и склероза на различни локализации
  • оценка и управление на състояния, свързани с нервни увреждания и травми
  • диагностика и лечение на периферните неврологични нарушения и др.