Ценоразпис

Код Наименование Цена (лв.)
19192 Хирургична интервенция на ануса и перианалното пространство 800,00
19197 Поставяне или сваляне на венозен порт 400,00
19222 Пакет при операция на кожа и меки тъкани 400,00
ATU1 Потребителска такса по КП (на ден) 5,80
ATU10 Избор на лекар 400,00
ATU11 Избор на екип 900,00
ATU2 Копие на медицински документи – епикриза, изследвания и други – за документ 15,00
ATU3 Копие на История на заболяването (ИЗ) – по искане на пациент или упълномощено от него лице 100,00
ATU4 Копие на диск от образно изследване 15,00
ATU5 Издаване на дубликат на медицински документ 15,00
ATU6 Разглеждане на проекто-договор или анекс към договор за извършване на клинично изпитване 700,00
ATU7 Самостоятелна стая за пациент (за денонощие) 130,00
ATU8 Самостоятелна стая за пациент предоперативен престой (за денонощие) 80,00
ATU9 Такса придружител с ползване на легло (на ден) 400,00
FI1 Измерване на артериално налягане 5,00
FI2 ЕКГ 12 отвеждания 15,00
HO1 Инцизия и дренаж на перианален абсцес 970,00
HO10 Аблация на перианална фистула 800,00
HO11 Едностранна ингвинална херния с отворен достъп 1500,00
HO12 Едностранна ингвинална херния с лапароскопски достъп 1700,00
HO13 Двустранна ингвинална херния с лапароскопски достъп 1900,00
HO14 Вентрална (пъпна) херния с отворен достъп 1500,00
HO15 Вентрална (пъпна) херния с лапароскопски достъп 1700,00
HO16 Операция на хиатална херния 3000,00
HO17 Малка (средна) операция при диабет тип II с приложени пълнители със скоби (612.00 лв. бр.) 5000,00
HO18 Едностранна гинекомастия с локална анестезия 750,00
HO19 Едностранна гинекомастия с обща анестезия 1000,00
HO2 Пластика на врастнал нокът 600,00
HO20 Двустранна гинекомастия с локална анестезия 850,00
HO21 Двустранна гинекомастия с обща анестезия 1300,00
HO22 Слив гастректомия с прилагане на пълнител със скоби (612.00 лв.бр.) 9500,00
HO23 Холецистектомия с лапароскопски достъп 1490,00
HO24 Ексцизия на хематом 300,00
HO26 Лапароскопско възстановяване на херния, двустранно 1134,00
HO27 Платен болничен престой за лечение в хирургично отделение (на ден) 150,00
HO3 Инцизия на врастнал нокът 340,00
HO4 Ректоанална реконструкция без ултразвук 1100,00
HO5 Ректоанална реконструкция с HAL RAR система 800,00
HO6 Лазерна аблация на хемороиди 800,00
HO7 Лазерна аблация на дермоидна киста 800,00
HO8 Лазерна аблация на анална фисура 800,00
HO9 Ботулинов токсин при анална фисура 500,00
KP182 Оперативни процедури при хернии 1134,00
KP197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 940,00
KP202 Оперативна процедура върху щитовидна жлеза 1200,00
MA1 Вземане на кръв за изследване 15,00
MA2 Подкожна инжекция 10,00
MA3 Интрамускулна инжекция 10,00
MA4 Интравенозна инжекция 20,00
MA5 Интравенозна инфузия 50,00
MA6 Поставяне на периферен венозен път с абокат 20,00
MI1 Такер с резурбируеми нитчета 624,00
MI10 Пълнител със скоби (съдов) 612,00
MI11 BLADELESS TROACAR 15 мм. 168,97
MI12 Конци 45см 64,80
MI2 PARIETENE PROGRIP PPL/PLA 15×9 см. херниално платно 447,60
MI3 SYMBOTEX SYM1510 – херниално платно 1092,00
MI4 SYMBOTEX SYM2015 – херниално платно 1296,00
MI5 ПОЛИПРОПИЛЕН PARIETENE MAKRO 15х15 см. херниално платно 252,60
MI6 HAL-RAR-еднократна доплерова сонда 1650,00
MI7 GIA-универсална дръжка 780,00
MI8 VISI-port 321,60
MI9 VLOC-конци 10 бр. (1 бр. – 43.20 лв.) 43,20
OAIL 18 Венозна анестезия до 1 час 200,00
OAIL1 Клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия 40,00
OAIL10 Обща анестезия (до 2 часа) 300,00
OAIL11 Обща анестезия (над 2 часа) 500,00
OAIL12 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 600,00
OAIL13 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 270,00
OAIL14 Платен болничен престой за лечение в ОАИЛ (на ден) 400,00
OAIL2 Обезболяване с аксиларен блок (регионална анестезия) 250,00
OAIL3 Анестезия RIVA (регионална анестезия) 200,00
OAIL4 Супраклавикуларен блок (регионална анестезия) 250,00
OAIL5 Интерскаленов блок (регионална анестезия) 250,00
OAIL6 Феморален блок (регионална анестезия) 250,00
OAIL7 Следоперативно обезболяване 250,00
OAIL8 Венозна анестезия 150,00
OAIL9 Спинална анестезия 300,00
PI1 Вземане на материал за хистология 50,00
PI2 Хистологично изследване (на проба) 80,00
PI3 Гефрир – спешна интраоперативна хистологична диагностика 0,00
PKP 182 Пакет за отворена операция на херния 300,00
PKP 182.1 Пакет за лапараскопска едностранна херния 1000,00
PKP 182.2 Пакет за отворена операция на вентрална херния 500,00
PKP 182.3 Пакет за пъпна/епигастрална/вентрална 1200,00
PKP 182.4 Пакет за лапараскопска двустранна херния 1800,00
PKP 185 Пакет за лапароскопска холецистектомия 1200,00
PKP173 Пакет за лапараскопска хиатална херния 1800,00
PKP177 Пакет за лечение на диабет LILA 3500,00
PKP179 Пакет лапароскопска операция на апендикс 1400,00
PKP183 Малък сет за лапароскопска херния 900,00
PKP184 Пакет оператвни интервенции при инфекции на меки тъкани 400,00
PKP194 Пакет за гинекомастия 900,00
URO1 Уретротомия по повод стриктура 1000,00
URO10 Оперативно лечение на варикоцеле 1100,00
URO11 Биопсия на простатна жлеза 1100,00
URO12 Урофлоуметрия 50,00
URO13 Поставяне или смяна на уретрален катетър 60,00
URO14 Екстракция на малки конкременти от пикочен мехур 450,00
URO15 Трансуретрална простатектомия (ТУР) малък обем 1650,00
URO16 Трансуретрална простатектомия (ТУР) голям обем 1900,00
URO17 Трансуретрална резекция на мехурна шийка 1650,00
URO18 Трансуретрална резекция на лезия в пикочния мехур малък обем 1650,00
URO19 Трансуретрална резекция на лезия в пикочния мехур голям обем 1900,00
URO2 Ригидна цистоскопия без анестезия 300,00
URO20 Литотрипсия на камък в пикочен мехур 1300,00
URO21 Литотрипсия на камък в пикочен мехур с лазер 1500,00
URO22 Литотрипсия на камък в уретер 1250,00
URO23 Литотрипсия на камък в уретер с лазер 1250,00
URO24 Литотрипсия на камък в бъбрек 1620,00
URO25 Литотрипсия на камък в бъбрек с лазер 1620,00
URO26 Поставяне на уретерален стент /вкл. стент и БУМ/ 1210,00
URO27 Екстракция на уретерален стент /вкл. стент и БУМ/ 1210,00
URO28 Смяна на уретерален стент 1210,00
URO3 Ригидна цистоскопия с анестезия 450,00
URO4 Флексибилна цистоскопия 450,00
URO5 Лазерна френулотомия 380,00
URO6 Циркумсцизия 1000,00
URO7 Лазерно лечение на кондиломи /до 6 броя/ 280,00
URO8 Оперативно лечение на тумори на тестисите 1200,00
URO9 Оперативно лечение на хидроцеле 1100,00
РКР181 Пакет оперативно лечение в перианалното пространство 700,00
РКР182 Пакет за лазерна литотрипсия на камък в уретер 800,00

* Всички цени са в лв. с включено ДДС