Д-р Александър Стефанов

Детски хирург

Д-р Александър Стефанов е специалист детски хирург в София с над 8 години медицински опит. Професионалните му интереси са насочени в областта на мини- инвазивната хирургия, спешни състояния в гръдната и коремна хирургия, вродени и придобити заболявания при деца на възраст до 3 години, гнойно-септични заболявания, ендоскопски методи на диагностика и лечение. В работата си се отличава с бърза и адекватна диагностика, работа в екип, професионализъм и отговорност. Снимки: УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Образование
Завършва Лвовски национален медицински университет Данило Халицк през 2015 г. Има придобита специалност Детска хирургия и към момента специализира Обща хирургия.

Квалификации

  • Двумесечни летни практики в отделение по спинална неврохирургия УМБАЛ "Св. Иван Рилски";
  • 2013 г. - едномесечна лятна практика в Първа хирургична клиника УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов";
  • 2013 г. - 2015 г. - лекар доброволец в спешно отделение на 8-ма областна клинична ликарня гр. Львов;
  • 2020 г. - успешно положен изпит на Medical Council of Canada- MCCQE part 1;
  • Спешни състояния в кърмаческа и ранна детска възраст;
  • Миниинвазивни оперативни техники в детска възраст;
  • Член на Български лекарски съюз.

Биография
От 2016 г. до 2022 г. д-р Стефанов работи в Детско коремно отделение към Клиника по Детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента е част от екипите специалисти на Клиника по Обща хирургия на същата болница и МЦ Ориндж София. Владее английски, руски и украински език.

array(1) { [0]=> string(16) "Хирургия" }

Други специалисти от Хирургия