Д-р. Драгомир Дарданов

Хирург

Д-р Драгомир Дарданов е лекар-хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология, колопроктологията и клиничната анатомия.

Образование
Завършва медицина през 2002 г. в МУ-Плевен. Специалност Хирургия придобива през 2008 г. През същата година защитава дисертация върху хирургичното лечение на рака на правото черво и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор”. През 2015 г. придобива специалност по Анатомия, хистология и цитология. От 2012 г. след изпит пред международна комисия получава Европейска диплома по Хирургична онкология на Европейския Борд по Хирургия (EBSQ Surgical Oncology), а през 2015 г. също след изпит – Европейска диплома по Колопроктология (EBSQ Coloproctology). Притежава сертификат за абдоминална ехография от 2013 г. От 2021 г. е член на Американския колеж на хирурзите /Fellow of the American College of Surgeons/.

Квалификации

  • Д-р Дарданов е специализирал и работил във водещи клиники в България (Медицински Институт – МВР /2008-2012 г./, СБАЛ по Онкология – София /2007-2008 г./, УМБАЛ „ Д-р. Г. Странски” – Плевен /2003-2007 г./ и чужбина (САЩ, 2010 г. – Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Ню Йорк, The Methodist Hospital – Хюстън; Великобритания, 2009 г. – St. Mark’s Hospital, Лондон; Ирландия, 2012 г. – St. Vincent’s Hospital, Дъблин; Австрия, 2015 г. – Danube Hospital, Виена и Япония, 2004 г. – Tokyo Medical and Dental University). Участвал е в редица квалификационни курсове по хирургия /вкл. лапароскопска и роботизирана/ и онкология както в България, така и в чужбина – Великобритания, Холандия, Австрия, Германия, Гърция, Португалия, Румъния, Южна Корея и др. От 2014 г. е част от екипа на Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия в Александровска болница, а от началото на 2022 г. е началник на отделението по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия в клиниката по обща хирургия „Проф. д-р Параскев Стоянов“ (Първа хирургия)

Биография
Областите на професионалните му компетенции са: коремна хирургия и хирургия на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчната система, задстомашната жлеза, дебелото и правото черво, аналния канал и ануса, ретроперитонеума, лапароскопска хирургия, хирургия на млечната жлеза, щитовидната жлеза, херниите, кожни тумори, лимфни дисекции при меланпм, гноен хидраденит, поставяне на портове за химиотерапия и др. Членува в Българското хирургическо дружество, Българското анатомично дружество, Съюзът на учените в България, Българско дружество по колопроктология, European Society of Coloproctology (ESCP), European Society of Surgical Oncology (ESSO), European Digestive Surgery (EDS), European Hernia Society (EHS), The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland (ACPGBI), American Association of Clinical Anatomists (AACA) От 2013 г. до 2016 г. е Национален представител за България в Европейското дружество по колопроктология (ESCP), през 2017-2019 г. е представител за Източна Европа, а от 2020 г. е член на Научния комитет на дружеството. През 2019 г. е един от учредителите на Българското дружество по колопроктология. От тогава е председател на това сдружение. Д-р Дарданов има активна преподавателска и научно-изследователска дейност. Преподава обща и оперативна хирургия в Медицински Университет – София от 2014 г. Преподавал е анатомия на човека в МУ-Плевен (2003-2007 г.), Медицинския (2007-2014 г.) и Биологичния (2013-2020 г.) факултети на СУ „Св. Кл. Охридски“, хирургия и долекарска помощ в МК „Йорданка Филаретова“ (2008-2012 г.), долекарска помощ в Академия на МВР (2008-2012 г.). Участва в международни проучвания. Представя доклади на национални и международни научни форуми. Има публикации в български и чужди научни списания. Участва в написването на монографии и книги.

array(1) { [0]=> string(16) "Хирургия" }

Други специалисти от Хирургия