Д-р Мария Димитрова

Невролог

Д-р Димитрова завършва медицина в Медицински университет – София през 2007 година. През 2008 година, след конкурс, е зачислена в ординаторска програма за придобиване на специалност "нервни болести" във Военномедицинска академия - София. Специалист по нервни болести от 2013 година. От същата година до 2018 г. заема последователно длъжностите ординатор и асистент във ВМА, военнослужещ в Българската армия за същия период.

Образование
Д-р Мария Димитрова е сертифицирана по невросонология. През 2018 година защитава дисертационен труд на тема "Невропсихологични нарушения при обструктивна сънна апнея" с научен ръководител проф. Красимир Генов и научен консултант акад. Лъчезар Трайков.

Квалификации

  • Автор на публикации в български и международни периодични издания.
  • Д-р Димитрова е автор на монографията "Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт".
  • Участник в научни форуми и обучения по специалността.
  • Изследовател в международни клинични изпитвания.
  • Сертифицирана за оценка на пациенти с множествена склероза и на пациенти с инсулти.
  • Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Европейска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Българско дружество по сомнология.

Биография
От 2018 година е началник на Отделение по нервни болести на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

array(1) { [0]=> string(20) "Неврология" }

Други специалисти от Неврология